Pravidla:

Provozní řád - zásady motokárové zábavy

Základem Vaší zábavy na motokárách je bezpečnost. Proto je třeba dbát na určitá velice důležitá pravidla slušného chování k ostatním účastníkům a také sami k sobě. Vždy dbejte pokynů obsluhy areálu.

Každý návštěvník je povinen před vstupem do provozovny se seznámit se zásadami motokárové zábavy.

Převzetím (od obsluhy) motokáry k jízdě zákazník potvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil a zavazuje se k jejich dodržování.

Každý jezdec s motokárou se účastní jízdy na vlastní nebezpečí (za bezpečnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jimi pověřená osoba starší 18-ti let) a je povinen nechat se před jízdou poučit obsluhou o způsobu ovládání zapůjčené motokáry a při jízdě po trati dodržovat následující zásady

  • Povinnost užívat ochrannou přilbu. Ochranou přilbu je možné si zdarma zapůjčit u provozovatele, hygienickou kuklu za poplatek
  • Nepřeceňovat své jezdecké schopnosti, zvolit si takovou rychlost, při které jsem schopen stroj bezpečně ovládat.
  • Zabránit kolizi, při které by mohlo dojít k ohrožení zdraví, nebo zařízení půjčovny.
  • Během jízdy se nesmí narážet do jiného jezdce, vytlačovat jej z trati či ho jiným způsobem ohrožovat, nekličkovat, neměnit prudce stopu (kontaktní jízda – vytlačování a narážení se okamžitě zastaví bez nároku na vrácení peněz!)
  • Zákaz jízdy v protisměru. Uvolnit dráhu rychleji jedoucímu jezdci k bezpečnému předjetí.
  • Na pokyn obsluhy, přerušit nebo ukončit jízdu a mírnou rychlostí vyjet mimo dráhu na vyznačený prostor pro zastavení.
  • V posledním kole, které je včas signalizované, už zbytečně nikoho nebezpečně nepředjíždět a neriskovat. Poslední kolo je v desetiminutovém režimu již neměřené. Naopak je dobré volnější jízdou v posledním kole nechat motor ,,vydechnout“ pro jeho následné bezpečné vypnutí.
  • Z motokáry během jízdy vystupovat pouze v nejnutnějších případech. Při tomto však dbát maximální opatrnosti a být velmi pozorní, kde se právě nachází ostatní jezdci. V případě přetočení motokáry do protisměru se jezdec musí před otáčením do správného směru přesvědčit, zda je dráha volná.
  • Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozu na trati i mimo ni.
  • Provozovatel je oprávněn domáhat se náhrady škody od zákazníka při poškození či ztrátě zapůjčené věci.TOPlist